ABERTO O PRAZO DE ENTREGA DE ORIXINAIS DO III PREMIO DE POESÍA GONZALO LÓPEZ ABENTE

A Fundación Gonzalo López Abente e a Secretaría Xeral de Cultura  da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univesitaria da Xunta de Galicia, convocan o III Premio de Poesía Gonzalo López Abente, en lingua galega. | 3/19/2015

III Premio de Poesia Fundacion Lopez Abente

A Fundación Gonzalo López Abente quere con este premio contribuír a dar difusión ao autor muxián. Gonzalo López Abente naceu en Muxía en 1878 e morreu na mesma localidade en 1963. Foi un escritor esencial para a literatura e a cultura galega na primeira metade do século XX,  sirva como proba o que del dixo Vicente Risco: “López Abente é un clásico (...) un pouco rudo e como batido polo mar, porque é o seu un clasicismo atlántico...” Outros escritores que teñen loado a súa escrita foron, entre outros, Otero Pedrayo, Marinhas del Valle ou Sebastián Risco, e na actualidade un recoñecido abentiano é Méndez Ferrín. Entre os feitos que destacan na súa vida compre citar a súa participación activa nas Irmandades da Fala dende a súa fundación en 1916. Editado en 1918, o seu libro Alento da Raza foi un dos referentes da poesía patriótica. En 1922 formará, con Vicente Risco e Castelao a Irmandade Nacionalista Galega. En 1926 entra a formar parte do Seminario de Estudos Galegos. En 1931 apoia a constitución do Partido Galeguista, e no ano 36 participou en mitins a favor do Estatuto de Autonomía. Foi o primeiro presidente da Asociación de Escritores de Galicia, que se constituíu en Compostela o 30 de marzo de 1936. En 1941 entra a formar parte da Real Academia Galega, e no acto de ingreso ten a valentía de ler o seu discurso en lingua galega, co título “A Terra e a poesía de Eduardo Pondal”.

Tamén é intención da Fundación contribuír á produción de  obra poética en lingua galega, que pasa, nestes tempos, por momentos moi difíciles, case de clandestinidade, por mor das escasas publicacións de poesía que se realizan, a pesar de ser este un xénero esencial para a cultura galega ao longo da súa historia, dende as épocas da lírica medieval, pasando pola etapa do Rexurdimento, e incluso a día de hoxe, como xénero máis representativo da literatura galega internacionalmente, sen que isto teña un xusto reflexo no eido editorial.

Bases do III Premio de Poesia da Fundacion Lopez Abente
 
 

Entrada antiga Novas de Interese Nova entrada