Padroado

 

Padroado da Fundación:

 

COMISIÓN EXECUTIVA

- PRESIDENTE: Félix Porto Serante. Alcalde do Concello de Muxía.
- VICEPRESIDENTE: X. H. Rivadulla Corcón.
- SECRETARIO: Xesús M. Sambade Soneira.
- TESOUREIRO: Arturo Suárez Varela.

 

VOCAIS:

- Pura Lema Pose, Concelleira de Cultura do Concello de Muxía.
- Xan Fernández Carrera.
- Manuel Vilar Álvarez.
- Xosé Luís Méndez Ferrín.

PATRÓNS ELECTIVOS:

Ademais dos membros da Comisión xestora forman parte do Padroado :

- Concello de Muxía
- Deputación da Coruña representado por Carmen Hervada Echevarría
- Real Academia Galega representada polo seu Presidente, Víctor Fernández Freixanes.
- Consello da Cultura Galega representado por Francisco Díaz- Fierros
- Asociación de Escritores en Lingua Galega, representado polo seu presidente, Cesáreo Sánches Iglesias
- PEN Club, representado polo seu presidente Luís Eugenio González Tosar
- Universidade de Santiago de Compostela , representada polo Reitor, Juan Viaño Rey.
- Universidade da Coruña, representada polo Reitor Julio Abalde